Kontakt

HOSTINEC RAJ
Hlavná 171
053 15 Hrabušice

CENTRUM HRABUŠÍC
(časť budovy obecného úradu)

tel.: ++421905 218 378
++421 53 4490280

email: marianjendral@centrum.sk